Facebook Drukuj

Organizacja
  GODZINY OTWARCIA

      Zielona Akademia jest otwarta  przez cały rok kalendarzowy
                              w godzinach 7.00- 18.00
            z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

 

                       RAMOWY PLAN DNIA                                

7.00 - 8.45 Przywitanie dzieci. Zabawy i zajęcia indywidualne w małych grupach
i zespołach, zabawy integracyjne. Twórcza aktywność dzieci.
9.00 - 9.20  Śniadanie. Mycie zębów.
9.30 - 10.00

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

Zajęcia dodatkowe w ramach programu nauczania: zajęcia logopedyczne, spotkaniaz psychologiem.

10.10 - 10.50

Realizacja programu dydaktyczno- wychowawczego Zielonej Akademii.
Czas trwania zajęć:
- grupa żłobkowa: ok. 10 minut
- grupa 3-latków: ok. 20 minut
- grupa 4-latków: ok. 30  minut
- zerówka: ok. 40 minut

Zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, taniec,

11.00 - 11.20 Zupa
11.30 - 12.15

Zabawy na placu zabaw, zabawy ruchowe, spacery, wycieczki.

Zajęcia dodatkowe w ramach programu nauczania: język angielski, rytmika, sztuki walki

12.20 - 12.40 Drugie danie obiadu
12.50 - 14.20 Zajęcia wyciszające, odpoczynek.
Dzieci młodsze: odpoczywanie na leżaczkach, sen.
Dzieci starsze: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej,
gry i zabawy stolikowe, zabawy na świeżym powietrzu.
14.30 - 14.55 

Inspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnej działalności,
zabawy ruchowe, indywidualna praca z dziećmi, zabawy w kącikach kreatywnych

15.00 - 15.20 Podwieczorek I
15.30 – 16.30  Zajęcia dodatkowe: dogoterapia
16.40-17.00 Podwieczorek II
17.10 - 18.00 Zabawy dowolne- indywidualne i grupowe. Zabawy wspierające rozwój. Pożegnanie dzieci.

Rodzicu!!!

Przyjdź, zobacz,porozmawiaj - Zielona Akademia przyjazna jest zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

Tel. 600 800 213

Dyrekcja 506 014 317

Zapraszamy!!!

Zielona Akademia czynna jest codziennie w godz.7.00-18.00 przez cały rok kalendarzowy.