Facebook Drukuj

Organizacja
  GODZINY OTWARCIA

      Zielona Akademia jest otwarta  przez cały rok kalendarzowy
                              w godzinach 7.00- 18.00
            z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

 

                       RAMOWY PLAN DNIA                                

7.00 - 8.45 Przywitanie dzieci. Zabawy i zajęcia indywidualne w małych grupach
i zespołach, zabawy integracyjne. Twórcza aktywność dzieci.
9.00 - 9.20  Śniadanie. Mycie zębów.
9.30 - 10.00

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

Zajęcia dodatkowe w ramach programu nauczania: zajęcia logopedyczne, spotkaniaz psychologiem.

10.05 - 10.35

Realizacja programu dydaktyczno- wychowawczego Zielonej Akademii.
Czas trwania zajęć:
- grupa żłobkowa: ok. 10 minut
- grupa 2-latków: ok. 15 minut
- grupa 3-5-latków: ok. 30  minut

Zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, taniec, język angielski, rytmika, logopedia, spotkania z psychologiem

10.40 - 10.50 Zupa
11.00 - 12.30

Dzieci młodsze: odpoczywanie na leżaczkach, sen.

Dzieci starsze: zabawy na placu zabaw, zabawy ruchowe, spacery, wycieczki.

12.30 - 12.50 Drugie danie obiadu
13.00 - 14.25

Zajęcia wyciszające, odpoczynek.

Słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej,
gry i zabawy stolikowe, zabawy na świeżym powietrzu.

14.30 - 14.55 

Inspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnej działalności,
zabawy ruchowe, indywidualna praca z dziećmi, zabawy w kącikach kreatywnych

15.00 - 15.20 Podwieczorek I
15.30 – 16.30 

Zabawy ruchowe,  zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy na świeżym powietrzu

16.45-17.00 Podwieczorek II
17.10 - 18.00 Zabawy dowolne- indywidualne i grupowe. Zabawy wspierające rozwój. Pożegnanie dzieci.

Rodzicu!!!

Przyjdź, zobacz,porozmawiaj -
Zielona Akademia przyjazna jest
zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

Tel. 600 800 213

Dyrekcja 506 014 317

blonie@zielonaakademia.eu

Zapraszamy!!!

Zielona Akademia czynna jest
codzienniew godz. 7.00-18.00
przez cały rok kalendarzowy.