Facebook Drukuj

Organizacja
                                                                             GODZINY OTWARCIA

                                               Zielona Akademia jest otwarta  przez cały rok kalendarzowy
                                                   w godzinach 7.00- 18.00 żłobek, 6:30-18:00 przedszkole
                                                        z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

                          W roku 2018/2019 placówka nie pracuje w nastepujące dni:
                           2.11, 24-31.12, 19.04, 02.05, 22.06, 30.08

 

                               RAMOWY PLAN DNIA W ŻŁOBKU                            

7.00 - 8.45

 • Przywitanie dzieci.
 • Zabawy i zajęcia indywidualne w małych grupach
 • i zespołach, zabawy integracyjne.
 • Twórcza aktywność dzieci.

9.00 - 9.20 

 • Śniadanie. Mycie zębów.

9.30 - 10.00

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 • Realizacja zajęć dodatkowych

10.10 - 10.50

 • Realizacja programu dydaktyczno- wychowawczego Zielonej Akademii.
 • Czas trwania zajęć:
 • - grupa żłobkowa „Maluszki”: ok. 10 minut
 • - grupa żłobkowa „Starszaki”: ok. 15 minut
 • Zajęcia dodatkowe w ramach programu nauczania: język angielski, rytmika, zajęcia logopedyczne, spotkania z psychologiem.

11.00 - 11.20

 • Zupa

11.30 - 12.15

 • Zabawy na placu zabaw, zabawy ruchowe, spacery, wycieczki.

12.20 - 12.45

 • Drugie danie obiadu

12.50 - 15.00

 • Zajęcia wyciszające, odpoczynek.
 • Sen dzieci, odpoczywanie na leżaczkach.

15.00 - 15.15

 • Podwieczorek I

15.20 – 16.50  

 • Inspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnej działalności, zabawy ruchowe, indywidualna praca
 • z dziećmi, zabawy w kącikach kreatywnych

17.00 - 17.15

 • Podwieczorek II

17.20 - 18.00

 • Zabawy dowolne- indywidualne i grupowe.
 • Zabawy wspierające rozwój. Pożegnanie dzieci.

 

            RAMOWY PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU  

6.30 - 8.20

 • Przywitanie dzieci.
 • Zabawy i zajęcia indywidualne w małych grupach
 • i zespołach, zabawy integracyjne.
 • Twórcza aktywność dzieci.

8.30 – 9.00 

 • Śniadanie. Mycie zębów.

9.00 - 10.30

 • Realizacja zajęć dodatkowe w ramach programu nauczania: język angielski, rytmika, taniec, zajęcia logopedyczne, spotkania z psychologiem.

10.30 - 10.50

 • Zupa

10.50 - 11.15

 • Realizacja programu dydaktyczno- wychowawczego Zielonej Akademii.
 • Czas trwania zajęć:
 • - grupa 2,5-3latki: ok. 15 minut
 • - grupa 3-3,5-latki: ok. 20 minut
 • - grupa 4-5-latków: ok. 25 minut

11.25 - 12.00

 • Zabawy na placu zabaw, zabawy ruchowe, spacery, wycieczki.

12.10 - 12.30

 • Drugie danie obiadu

12.40 - 15.00

 • Zajęcia wyciszające, odpoczynek, sen.
 • Dzieci 2,5-3,5-letnie: odpoczywanie na leżaczkach
 • Dzieci 4-5-letnie: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej,
 • gry i zabawy stolikowe, zabawy na świeżym powietrzu.

15.00 - 15.15

 • Podwieczorek I

15.20 – 16.50  

 • Inspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnej działalności, zabawy ruchowe, indywidualna praca
 • z dziećmi, zabawy w kącikach kreatywnych , zabawy
 • na świeżym powietrzu.

17.00 - 17.15

 • Podwieczorek II

17.20 - 18.00

 • Zabawy dowolne- indywidualne i grupowe.
 • Zabawy wspierające rozwój. Pożegnanie dzieci.

 

 

 

Rodzicu!!!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj -
nasze przedszkole przyjazne jest
zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

                Żłobek: 513 549 488
              Przedszkole: 600 800 231
                Dyrekcja: 506 014 317

     E-mail: wierzbin@zielonaakademia.eu
 

Zapraszamy!!!

    Zielona Akademia otwarta jest
       w godz. 7.00-18.00 żłobek

        i 6:30- 18:00 przedszkole
     przez cały rok kalendarzowy