Facebook Drukuj

Organizacja
                        GODZINY OTWARCIA

      Zielona Akademia jest otwarta  przez cały rok kalendarzowy
                              w godzinach 7.00- 18.00
            z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

 

                       RAMOWY PLAN DNIA                                

7.00 - 8.45 Przywitanie dzieci. Zabawy i zajęcia indywidualne w małych grupach
i zespołach, zabawy integracyjne. Twórcza aktywność dzieci.
9.00 - 9.20  Śniadanie. Mycie zębów.
9.30 - 10.00 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
10.10 - 10.50 Realizacja programu dydaktyczno- wychowawczego Zielonej Akademii.
Czas trwania zajęć:
- grupa żłobkowa „Starszaki”: ok. 10 minut
- grupa 3-latków: ok. 20 minut
- grupa 4-5-latków: ok. 30  minut
Zajęcia dodatkowe w ramach programu nauczania: język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, spotkania
z psychologiem.
11.00 - 11.20 Zupa
11.30 - 12.15 Zabawy na placu zabaw, zabawy ruchowe, spacery, wycieczki.
12.25 - 12.45 Drugie danie obiadu
13.00 - 14.20 Zajęcia wyciszające, odpoczynek.
Dzieci młodsze: odpoczywanie na leżaczkach, sen.
Dzieci starsze: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej,
gry i zabawy stolikowe, zabawy na świeżym powietrzu.
14.30 - 15.00   Zajęcia dodatkowe: sztuki walki, taniec, dogoterapia,
logopedia indywidualna, indywidualne spotkania z psychologiem
15.10 - 15.30 Podwieczorek I
15.40 – 16.50   Inspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnej działalności,
zabawy ruchowe, indywidualna praca z dziećmi, zabawy w kącikach kreatywnych
17.00 - 17.20 Podwieczorek II
17.30 - 18.00 Zabawy dowolne- indywidualne i grupowe. Zabawy wspierające rozwój. Pożegnanie dzieci.

                                                                                                        

Rodzicu!!!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj -
nasze przedszkole przyjazne jest
zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

                Żłobek: 513 549 488
              Przedszkole: 600 800 231
                Dyrekcja: 506 014 317

     E-mail: wierzbin@zielonaakademia.eu
 

Zapraszamy!!!

Zielona Akademia otwarta jest
       w godz. 7.00-18.00
przez cały rok kalendarzowy