Facebook Drukuj

Miesięczne plany pracy
MIESIĘCZNE PLANY PRACY GRUP PRZEDSZKOLNYCH


Grupy przedszkolne realizują program
w oparciu o pakiety edukacji przedszkolnej, pakiet do jęz. angielskiego
oraz roczny plan pracy zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej

GRUPA

KRASNOLUDKI

MIESIĄC

Czerwiec

PROGRAM 

DYDAKTYCZNY

Jak zostać sportowcem ?

 – kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez aktywność na świeżym powietrzu,

-rozwijanie kontaktów społecznych u dzieci podczas zabawy

-wdrażanie do współdziałania z grupą podczas różnych zabaw i zadań

-utrwalanie wyglądu i nazw figur geometrycznych : koło , kwadrat, trójkąt

I  oto przyszło lato ……

-rozwijanie percepcji dotykowej

-kształtowanie umiejętność radzenia sobie z przegraną

-doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonego kryterium

-doskonalenie orientacji w przestrzeni

Odwiedzamy zwierzęta na wsi

 – rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prostych ćwiczeń paluszkowych , prac plastycznych , technicznych

-wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt zamieszkujących gospodarstwo wiejskie

-rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała oraz orientacji przestrzennej

Hej, na wakacje czas !

-rozwijanie empatii uwrażliwienia na potrzeby zwierząt

-wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie i odczuwania radości ze wspólnej zabawy

-wzbogacanie wiedzy i słownictwa związanego z podróżami

-doskonalenie umiejętności przeliczania

- rozwijanie ciekawości poznawczej

WIERSZYKI

„Lato „

„Krówka „

„Kwoka „

PIOSENKI

„ Lato woła nas !”

„Do przodu krok „

„ w kurniku „

PRACE 

PLASTYCZNE

Zwierzęta domowe – praca plastyczna z plasteliny

Owoce i warzywa- Zdrowo kolorowo- praca z bibuły i papieru kolorowego

Wakacje – malowanie farbami


GRUPA

Żabki

MIESIĄC

Czerwiec

PROGRAM DYDAKTYCZNY

- będziemy rozwijać sprawność ruchową podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych;

- będziemy doskonalić motorykę małą podczas zadań manualnych, plastycznych i graficznych;

- będziemy rozwijać umiejętności matematyczne, logicznego myślenia oraz  umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania utworów literackich;

- będziemy doskonalić umiejętność klasyfikowania przedmiotów według określonego kryterium;

- wzbogacimy wiedzę na temat zwierząt zamieszkujących gospodarstwo wiejskie;

- poznamy produkty pochodzenia zwierzęcego i  ich wartości oraz czynności jakie wykonuje rolnik;

- wzbogacimy wiedzę oraz słownictwo związane z podróżami;

- utrwalimy dyscypliny sportowe oraz nawyki prozdrowotne

WIERSZE I OPOWIADANIA

,, O komputerze i różanym ogrodzie’’, ,, Zielony żuczek’’, ,, Kto najdalej skoczy’’, ,,Owocowe przechwałki’’, ,, Na wsi’’, ,, Stoi na stacji lokomotywa’’, ,,Wiercipiętek poznaje owady’’ , ,,Lato , lato co ty na to’’

PRACE PLASTYCZNE

,, Tęczowa piłka’’, ,, Sportowiec’’, ,,Tu mieszkamy’’ , ,, Na wiejskim podwórku’’, ,, Łaciate krówki’’, ,, Owieczki i świnki’’,

,, Wakacyjne pojazdy’’, ,, Letnie zabawki’’, ,,Pani Lato’’

PIOSENKI

,, Żabki i bocian’’, ,,Ruch to zdrowie’’, ,, I oto przyszło lato’’, ,, W kurniku’’, ,, Lato woła nas’’, ,, Do przodu krok’’


GRUPA

Smerfy

MIESIĄC

Czerwiec

PROGRAM DYDAKTYCZNY

- będziemy kształtować sprawność ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie;

- będziemy kształtować umiejętność rozumienia relacji głoski-litery w czasie zabaw językowych i czytelniczych;

- będziemy rozwijać ekspresje artystyczną w czasie zabaw naśladowczych, dramowych i muzycznych;

-będziemy rozwijać umiejętność klasyfikowania, segregowania, wskazywania różnic i podobieństw;

- będziemy rozwijać umiejętność przeliczania w zakresie 10 (i większym)

- będziemy doskonalić umiejętność składania sylab i wyrazów z liter, wyrazów z sylab, krótkich prostych zdań z wyrazów.

- będziemy przyglądać się i obserwować jak zmienia się przyroda latem

- będziemy przygotowywać się do uroczystości zakończenia roku i pożegnania przedszkola przez najstarszą grupę – Smerfy.

WIERSZE I OPOWIADANIA

,,Przygody zajączka Szarka’’, ,,Przyjście lata’’, ,,Wycieczka na wieś’’, ,,Po co krowie rogi na głowie’’, ,,List w butelce’’

PRACE PLASTYCZNE

,,Co pamiętamy z naszych zajęć’’, ,,Piaskowy obrazek’’,

,,Różne barwy oceanu’’, ,,Pociąg do lata’’, ,,Bezpiecznie na wsi’’, ,,Z wiatrem’’, ,, Folder turystyczny’’, ,,Krajobraz Wysp Bergamuta’’

PIOSENKI

,,Podróże małe i duże’’, ,,Małpia przygoda’’, ,,Wakacyjna piosenka’’

Rodzicu!!!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj -
nasze przedszkole przyjazne jest
zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

Przedszkole blok A: 513 549 488
Przedszkole blok B: 600 800 231
Dyrekcja: 506 014 317

E-mail: wierzbin@zielonaakademia.eu
Nr konta: 80 1140 2004 0000 3902 7761 5392

Zapraszamy!!!

Zielona Akademia otwarta jest
w godz. 6:30- 17:30
przez cały rok kalendarzowy