Facebook Drukuj

Zasady rekrutacji
UWAGA! UWAGA!

W związku z trwającą rekrutacją do placówek i zamkniętymi placówkami w dniach 16.3-20.03.2020
poinformujemy Państwa do 20.03.2020r.
w jaki sposób i w jakim trybie należy dostarczyć dokumenty niezbędne
do rekrutacji do przedszkola.

 

 

Elektroniczna rekrutacja w Gminie Stare Babice odbywa się poprzez stronę:

https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/

Zachęcamy do zapoznania się z Instrukcjami dla Rodziców, a następnie postępowanie zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi. Pozwoli to Państwu prawidłowo i sprawnie przejść przez proces wypełniania i składania wniosku.

 

NASZE PRZEDSZKOLE REALIZUJĘ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ NA ZASADACH PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO I W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 ZAPEWNIA MIEJSCA DZIECIOM 3, 4, 5LETNIM,
Z GMINY STARE BABICE, Z ROCZNIKÓW 2017, 2016, 2015.

CHCĄC WYBRAĆ NASZĄ PLACÓWKĘ ZAZNACZAMY JĄ JAKO PIERWSZEGO WYBORU.

 

Przed rozpoczęciem elektronicznej rekrutacji należy założyć indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono złożenie wniosku i stosownych dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacyjne oraz śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji do zakończenia jej procesu i kwalifikacji dziecka do danej placówki.

UWAGA – Aby złożyć wniosek do przedszkola wystarczy, aby jeden opiekun prawny założył konto w systemie. Nie ma obowiązku zakładania konta przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Po raz pierwszy w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 zostanie uruchomione podpisanie wniosku rekrutacyjnego Profilem Zaufanym. Szczegółowe informacje o Profilu Zaufanym znajdziecie Państwo na stronie internetowej:

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Istnieje możliwość potwierdzenia profilu zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej banków m.in.: PKO BP, BANK PEKAO, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Inteligo, mBank, Alior Bank, Santander, oraz w serwisie Envelo, e-dowód.

Uwaga: Wnioski podpisuje oboje rodziców/opiekunów prawnych, chyba, że w świetle przepisów prawa jeden z rodziców jest samotny, a drugi ma ograniczone lub zabrane prawa rodzicielskie lub pozostaje bez kontaktu z drugim Rodzicem.

 

PROCES E-REKRUTACJI

 

W przypadku wniosków składanych elektronicznie przez stronę https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/ poprzez login i hasło, każdy z rodziców podpisuje wniosek i w formie papierowej dostarcza do placówki pierwszego wyboru.

 

 

W przypadku wniosków elektronicznych podpisanych przez każdego z rodziców przez tzw. profil zaufany, rodzic
nie dostarcza wniosku podpisanego w formie papierowej do Państwa placówki. Taki wniosek będzie widoczny w systemie
ze słowem TAK w polu  „Podpisano PZ przez pierwszego opiekuna” i TAK w polu „Podpisano PZ przez drugiego opiekuna”. Wniosek mogą Państwo wydrukować i załączyć do akt rekrutacji, nie wymaga on dodatkowych podpisów odręcznych rodziców/opiekunów.


W rekrutacji brany jest pod uwagę adres zamieszkania, nie mylić z adresem zameldowania.

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców bądź tego
z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeśli rodzice mieszkają osobno, a prawa rodzicielskie przysługują obojgu rodzicom, miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W przypadku gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

 

Rodzicu!!!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj -
nasze przedszkole przyjazne jest
zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

                Żłobek: 513 549 488
              Przedszkole: 600 800 231
                Dyrekcja: 506 014 317

     E-mail: wierzbin@zielonaakademia.eu

Zapraszamy!!!

    Zielona Akademia otwarta jest
       w godz. 7.00-18.00 żłobek

        i 6:30- 18:00 przedszkole
     przez cały rok kalendarzowy

Nr kont:

ŻŁOBEK 30 1140 2004 0000 3802 7526 2248

PRZEDSZKOLE 80 1140 2004 0000 3902 7761 5392