Facebook Drukuj

Kryteria rekrutacji
KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli odbywa się zgodnie z następującymi 
kryteriami ustawowymi:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadzany jest drugi etap rekrutacji.

Drugi etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli odbywa się zgodnie z następującymi 
kryteriami samorządowymi:

 • Dziecko, którego Rodzice odprowadzają podatki na terenie Gminy
 • Dziecko, którego Rodzice pracują zawodowo lub studiują stacjonarnie
 • Dziecko, którego jeden Rodzic pracuje zawodow lub studiuje stacjonarnie
 • Czas pobytu dziecka w placówce
 • Dziecko objęte Pomocą Społeczną
 • Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje naukę

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów oraz liczba punktów za poszczególne kryteria
zostały umieszczone w zakładce “Kryteria” na stronie:

https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/

Rodzicu!!!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj -
nasze przedszkole przyjazne jest
zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

                Żłobek: 513 549 488
              Przedszkole: 600 800 231
                Dyrekcja: 506 014 317

     E-mail: wierzbin@zielonaakademia.eu

Zapraszamy!!!

    Zielona Akademia otwarta jest
       w godz. 7.00-18.00 żłobek

        i 6:30- 18:00 przedszkole
     przez cały rok kalendarzowy

Nr kont:

ŻŁOBEK 30 1140 2004 0000 3802 7526 2248

PRZEDSZKOLE 80 1140 2004 0000 3902 7761 5392