Facebook Drukuj

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej
Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli
 

06.05.2020 r. godz. 13:00 publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w I etapie rekrutacji

0d 04.06.2020 r. godzina 8:00 do 09.06.2020 r. do 16:00 składanie wniosków w rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 08.06.2020 r. godz. 12:00 przypomnienie o niepoprawnym  wniosku dla rodziców

 15.06.2020 r. godzina 16.00 koniec wprowadzania wniosków przez komisję

 18.06.2020 r. godzina 12:00 weryfikacja przez komisję wniosków - zakończenie prac komisji

19.06.2020 r. godzina 12:00 podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Od 19.06.2020 r. 12:00 do 26.06.2020 r do 15:00 potwierdzenie woli przyjęcia

02.07.2020 r. godzina 10:00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Harmonogram postępowania odwoławczego

06.05.2020 r. godz. 13:00 do 13.05.2020 r, godz. 15:00 składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do komisji rekrutacyjnej

19.05.2020 r. godz. 12:00 – 26.05.2020 r. godz. 15:00 złożenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w uzasadnieniu odmowy przyjęcia do dyrektora placówki

do 02.06.2020 r. do 12:00 dyrektor placówki rozpatruje odwołanie

od 04.06.2020 r. godzina 8:00 postępowanie uzupełniające – otwarcie systemu składania wniosków o przyjęcie do przedszkola

Procedura odwoławcza:

* w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do  komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,

* uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica

* w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

* w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie,

* na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Rodzicu!!!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj -
nasze przedszkole przyjazne jest
zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

                Żłobek: 513 549 488
              Przedszkole: 600 800 231
                Dyrekcja: 506 014 317

     E-mail: wierzbin@zielonaakademia.eu

Zapraszamy!!!

    Zielona Akademia otwarta jest
       w godz. 7.00-18.00 żłobek

        i 6:30- 18:00 przedszkole
     przez cały rok kalendarzowy

Nr kont:

ŻŁOBEK 30 1140 2004 0000 3802 7526 2248

PRZEDSZKOLE 80 1140 2004 0000 3902 7761 5392