Facebook Drukuj

Opłaty
  1. Opłata za pobyt w Żłobku w kwocie 550 zł za miesiąc (mieszkańcy gminy Czosnów) lub 670 zł za miesiąc (dzieci mieszkający w innych gminach).

Opłata ta jest wnoszona z góry za dany miesiąc, nie podlega pomniejszaniu.

  1. Opłata za wyżywienie jest obliczona według wzoru:

Ilość dni pracy przedszkola w danym miesiącu * 13,50 zł.

Opłata ta jest wnoszona z góry za dany miesiąc.

Żłobek zwraca stawkę żywieniową za usprawiedliwione nieobecności z poprzedniego miesiąca

Opłata nie będzie zwracana w przypadku:

  1. Nieusprawiedliwienia nieobecności minimum dzień wcześniej.
  2. W przypadku wniesienia opłat w terminie późniejszym niż określony w &8 punkt 1.

             

Rodzicu!!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj - nasze przedszkole przyjazne jest zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

Żłobek: 734-435-029

Przedszkole: 600-800-611

Zapraszamy!!!

Zielona Akademia jest czynna w godzinach 6.30-17.30.