Facebook Drukuj

Opłaty
  1. Opłata za pobyt w Żłobku w kwocie 780zł za miesiąc (mieszkańcy gminy Czosnów) lub 920zł za miesiąc (dzieci mieszkający w innych gminach).

 

Ilość dni pracy przedszkola w danym miesiącu * 15,00 zł.

Opłata ta jest wnoszona z góry za dany miesiąc.

Żłobek zwraca stawkę żywieniową za usprawiedliwione nieobecności z poprzedniego miesiąca

Opłata nie będzie zwracana w przypadku: nieusprawiedliwienia nieobecności minimum dzień wcześniej lub wniesienia opłaty w terminie późniejszym niz określono w umowie.

Opłata za wyżywienie jest obliczona według wzoru:

Dzieci, które decyzją ZUS’u otrzymują dotację rządową „świadczenie żłobkowe” mają pomniejszoną opłatę stałą o 400zł. Rozliczana jest ona w następujący sposób:

Za okres styczeń- kwiecień rodzice/opiekunowie prawni otrzymują zwrot 400zł za miesiąc na konto bankowe

Za okres od maja do sierpnia opłata za pobyt wynosi 380 zł za miesiąc (mieszkańcy gminy Czosnów) lub 520 zł za miesiąc (dzieci mieszkające w innych gminach).

Rodzicu!!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj - nasze przedszkole przyjazne jest zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

Żłobek: 734-435-029

Przedszkole: 600-800-611

Zapraszamy!!!

Zielona Akademia jest czynna w godzinach 6.45-17.15