Facebook Drukuj

Opłaty
Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu odbywa się według następujących  zasad:

Przez 5 godzin dziennie od 8:00 – 13:00 jest realizowana bezpłatna podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

Odpłatność jest pobierana za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad godziny, w których realizowana będzie podstawa programowa.

stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza 5 bezpłatnymi godzinami wynosi 1 zł.

opłata za wyżywienie 14.00 zł.

Rada Rodziców 30 zł

koszt podręczników ( jednorazowa opłata)

Rodzicu!!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj - nasze przedszkole przyjazne jest zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

Żłobek: 734-435-029

Przedszkole: 600-800-611

Zapraszamy!!!

Zielona Akademia jest czynna w godzinach 6.45-17.15