Facebook Drukuj

Kadra
„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,

nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje,

nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje

– przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”

Janusz Korczak

      W Zielonej Akademii zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Nasi nauczyciele posiadają nie tylko wiedzę pedagogiczną, metodyczną, psychologiczną, ale również mają dodatkowe kwalifikacje. Nasz personel to ludzie o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości, nastawieni na zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pobudzenie zainteresowań zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego dziecka. Dzieci są pod stałą opieką psychologa oraz logopedy. Współpracujemy również z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Nowym Dworze Maz. oraz lokalnymi ośrodkami kultury. 

Rodzicu!!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj - nasze przedszkole przyjazne jest zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

Żłobek i Przedszkole: 734-435-029

 

Zapraszamy!!!

Zielona Akademia jest czynna w godzinach 6.45-17.15