Facebook Drukuj

Opłaty na rok 2023/2024
Opłaty za żłobek na rok szkolny 2023/2024

1. Opłata stała kwocie 910zł za miesiąc (mieszkańcy gminy Czosnów) lub 1050zł za miesiąc (dzieci mieszkający w innych gminach).

Dzieci, które decyzją ZUS’u otrzymują dotację rządową „świadczenie żłobkowe” mają pomniejszoną opłatę stałą o 400zł. Rozliczana jest ona poprzez zmieniszenie opłaty stałej o kwotę dotacji

  1. Opłata za wyżywienie jest obliczona według wzoru:

Ilość dni pracy przedszkola w danym miesiącu * 16,50 zł.

Opłata ta jest wnoszona z góry za dany miesiąc.

Żłobek zwraca stawkę żywieniową za usprawiedliwione nieobecności z poprzedniego miesiąca

Opłata nie będzie zwracana w przypadku: nieusprawiedliwienia nieobecności minimum dzień wcześniej lub wniesienia opłaty w terminie późniejszym niz określono w umowie.

 

3. Opłata wpisowa, przy zapisywaniu dziecka na listę rekrutacyjną w kwocie 300zł.

 

Rodzicu!!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj - nasze przedszkole przyjazne jest zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

Żłobek: 734-435-029

Przedszkole: 600-800-611

Zapraszamy!!!

Zielona Akademia jest czynna w godzinach 6.45-17.15