Facebook Drukuj

Aktualności
 

 

Projekt „Zielona Akademia rośnie w siłę!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla regionu” Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

 

UWAGA !!!

W  ROKU SZKOLNYM 2019/2020 CZESNE W „0” W NIEPUBLICZNYM INTEGRACYJNYM PRZEDSZKOLU ZIELONA AKADEMIA W CZĄSTKOWIE MAZOWIECKIM - WRAZ Z WYŻYWIENIEM BĘDZIE WYNOSIŁO  425 (OPŁATA STAŁA).

  • ZAPEWNIAMY: REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MEN, JĘZYK ANGIELSKI CODZIENNIE, RYTMIKĘ, RELIGIĘ (1 RAZ W TYGODNIU), ZAJĘCIA ROWEROWE WIOSNĄ I LATEM, KUCHCIKOWO, PROFILAKTYCZNE ZAJĘCIA TERAPII RĘKI.

 

  • DODATKOWO ORGANIZOWANE BĘDĄ ZAJĘCIA DODATKOWE PŁATNE POPOŁUDNIOWE (TAŃCE, AKROBATYKA, PIŁKA NOŻNA, JĘZYKI OBCE, BASEN, CERAMIKA, WARSZTATY NAUKOWE, GIMNASTYKA KOREKCYJNA, TERAPIA RĘKI I INNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE,...).

 

  • ZAPEWNIAMY RAZ W MIESIĄCU CIEKAWE WYCIECZKI.

 

 

 

 

  • SKUPIMY SIĘ NA ROZWIJANIU ZAINTERESOWAŃ I UMIEJĘTNOŚCI DZIECI. ZAPEWNIMY CIEKAWE ZAJĘCIA TAKŻE POPOŁUDNIAMI. ZACHĘCIMY DO SAMODZIELNEGO PODEJMOWANIA PRZEZ DZIECI ROZMAITYCH AKTYWNOŚCI.

 

  • ZAPEWNIAMY OPIEKĘ PROFESJONALNEJ KADRY ORAZ SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA, LOGOPEDY (DLA DZIECI POSIADAJĄCYCH WSKAZANIA TERAPIA INDYWIDUALNA W CENIE CZESNEGO).

 

  • WYCHOWAWCĄ W KLASIE „0” BĘDZIE PANI MILENA DORODZIŃSKA, DOŚWIADCZONY PEDAGOG, OLIGOFRENOPEDAGOG (PEDAGOG SPECJALNY), DIAGNOSTA I TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, TERAPEUTA RĘKI, INSTRUKTOR GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ. PANI MILENA CIĄGLE PODNOSI SWOJE KWALIFIKACJE UCZESTNICZĄC W LICZNYCH KURSACH I SZKOLENIACH. UKOŃCZYŁA M.IN. KURS METODY RUCHU ROZWIJAJACEGO (MRR) WERONIKI SHERBORNE, SENSOMOTORYKI, TUS, ORAZ WIELE INNYCH. W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST DYREKTOREM D/S WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU ORAZ TERAPII.

 

  • PRZEDSZKOLE W CZĄSTKOWIE DYSPONUJE BOGATYM ZAPLECZEM DYDAKTYCZNYM, TERAPEUTYCZNYM ORAZ MULTIMEDIALNYM. POSIADA PRZESTRONNE, KLIMATYZOWANE SALE, SALĘ SI, GABINET TERAPEUTYCZNY. WE WŁASNEJ KUCHNI PRZYGOTOWYWANE SĄ POSIŁKI, DOSTOSOWYWANE TAKŻE DLA DZIECI ALERGICZNYCH.
  • NASZ PLAC ZABAW TO PIĘKNY OGRÓD, Z DUŻĄ ALTANĄ, GÓRKĄ DO ZJEŻDŻANIA, NIEBANALNYMI ROŚLINAMI, CIEKAWYMI URZĄDZENIAMI I ZABAWKAMI.  

 

  • PLACÓWKA W CZĄSTKOWIE SKŁADA SIĘ ZE ŻŁOBKA (PARTER) ORAZ PRZEDSZKOLA. PRZYJMUJEMY DZIECI 0D 6 MIESIĄCA DO 6 LAT.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Uwaga! Rekrutacja!

Dzieci, które złożyły karty zostały wpisane na listę dzieci na rok szkolny 2019/2020.

 

Rekrutacja trwa, można nadal składać wnioski do przedszkola  i żłobka.

 

Wniosek

 

 

CENNIK OPŁAT W ZIELONEJ AKADEMII NA ROK SZKOLNY 2019/2020

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DZIAŁAJĄCE NA ZASADACH PRZEDSZKOLA PAŃSTWOWEGO W CZOSNOWIE
Pobyt bezpłatny w godz. 8-13, poza tymi godzinami każda rozpoczęta godzina 1 zł. Koszt dziennego wyżywienia 13 zł. Dodatkowo Rada Rodziców, ubezpieczenie, podręczniki. W ramach czesnego m.in.: j. ang, rytmika, drama, religia, terapia ręki.
Ilość miejsc: 74

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK W CZOSNOWIE
Dzieci z Gminy Czosnów: 550 zł opłata stała +13 zł stawka żywieniowa dzienna, zwracana w przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka. 
Dzieci z innych Gmin: 670 zł opłata stała +13 zł stawka żywieniowa dzienna, zwracana w przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka.
Ilość miejsc: 25

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE W CZĄSTKOWIE MAZOWIECKIM
Opłata stała 375 zł + 13 zł stawka żywieniowa dzienna, zwracana w przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka. W ramach czesnego zapewniamy m.in..: naukę j. angielskiego, religii, warsztaty plastyczne, kuchcikowo, opiekę logopedy, psychologa, terapeuty integracji sensorycznej (indywidualne zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami do wczesnego wspomagania). 
Ilość miejsc: 70
PROMOCJA: przy zapisie dziecka do 05.04.2019 r. opłata stała wynosi 290 zł.
Zerówka: stała opłata 425 zł (w tym wyżywienie). 


NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK W CZASTKOWIE MAZOWIECKIM
Dzieci z Gminy Czosnów: 550 zł opłata stała +13 zł stawka żywieniowa dzienna, zwracana w przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka. 
Dzieci z innych Gmin: 670 zł opłata stała +13 zł stawka żywieniowa dzienna, zwracana w przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka.
Ilość miejsc: 34

W przedszkolach Zielona Akademia realizujemy zalecenia WWR (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) oraz orzeczenia o niepełnosprawności. 
Bez wpisowego.

 

Rodzicu!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj - nasze przedszkole przyjazne jest zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

 Przedszkole: 600 800 356