Facebook Drukuj

Aktualności
 

 

Projekt „Zielona Akademia rośnie w siłę!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla regionu” Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to,

Rodzicu!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj - nasze przedszkole przyjazne jest zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

 Przedszkole: 600 800 356