Facebook Drukuj

Aktualności
Uwaga rozpoczynamy rekrutację na rok 2021-2022.

Szczegóły w zakładce rekrutacja.

 

SZANOWNI RODZICE!!! 

 

Nasza placówka cały czas funkcjonuje zgodnie z reżimem sanitarnym i zaleceniami sanepidu. 

 

GODZINY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI 

Z uwagi na zastosowanie wytycznych GIS, dzieci powinny przebywać w wyznaczonej i stałej sali, z tymi samymi opiekunami. W związku z tym czas świetlicowy, gdy dzieci są połączone (od 6.30 do 7.30 i od 16.00 do 18.00), zostanie skrócony od 7.00 do 8.00 oraz od 16.00 do 17.30 -nasze przedszkole i żłobek będą czynne w godzinach 6.45-17.30. Zalecamy (w miarę możliwości) o przyprowadzanie dzieci w czasie, gdy będą już przebywały w swoich grupach, czyli 8.00-16.00.  

SPOSÓB PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI 

Prosimy o przyprowadzanie dzieci w godzinach 6.45-8.30. 

W związku z tym, że należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, ustalono 2 sposoby przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola i żłobka. Zapobiegnie to tworzeniu się kolejek przed budynkiem i pozwoli na zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego: 

  1. Rodzice i opiekunowie przekazują/odbierają dziecko przed budynkiem od osoby wyznaczonej do tej czynności (w przypadku dzieci kontynuujących pobyt w przedszkolu i żłobku). 

  1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci wchodzą do szatni, zachowując dystans społeczny do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m (dotyczy nowych dzieci, bądź trudno rozstających się z rodzicami). 

 

Rodzic/opiekun przyprowadza/odbiera dziecko z placówki w następujący sposób:  

korzystając ze środka dezynfekującego znajdującego się bezpośrednio przy drzwiach wejściowych dezynfekuje ręce a następnie dzwoni na domofon, wzywając w ten sposób personel przedszkola. Podczas porannego przyprowadzania pracownik (w maseczce, po dezynfekcji dłoni) oczekuje na dziecko w szatni i wychodzi po niego na zewnątrz budynku, bądź odprowadza w tym czasie inne dzieci na piętro – w tym przypadku prosimy o zachowanie cierpliwości. Rodzice/opiekunowie przekazują dziecko wyznaczonemu opiekunowi lub wchodzą z nim do szatni. Należy pamiętać o rygorystycznym przestrzeganiu wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).  

Odbiór dziecka z placówki – nauczyciel/pomoc nauczyciela pomaga w ubieraniu się dziecka i przekazuje je rodzicom/opiekunom przed drzwiami budynku przedszkola lub rodzic (przy zachowaniu powyższych warunków) sam odbiera dziecko w szatni.  

Jeżeli rodzic wchodzi z dzieckiem do szatni, jest proszony o sprawne przebranie dziecka i przekazanie go pracownikowi przedszkola, tak aby nie tworzyły się kolejki na zewnątrz. 

Jeśli w godzinach popołudniowych wraz z dziećmi będziemy przebywać w ogródku – rodzic czeka za furtką na wydanie dziecka. Nie wchodzi za furtkę. 

Jeśli w trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka do placówki wytworzy się kolejka, należy zachować dystans społeczny 1,5m-2m od innych dzieci, rodziców i pracowników przedszkola. Nie tłoczymy się przed wejściem.  

Ze względu na niepewną sytuację epidemiczną  procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 1 września,  które zamieścimy na stronie internetowej przedszkola mogą ulegać zmianie 

Prosimy o śledzenie  informacji dla Rodziców  na stronie internetowej przedszkola. 

W zakresie wychowania przedszkolnego obowiązują  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi WYTYCZNE GIS DO PRACY PRZEDSZKOLI w okresie Pandemii z dnia 2 lipca 2020.  

 

 

Rodzicu!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj - nasze przedszkole przyjazne jest zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

 Przedszkole: 600 800 356

Żłobek: 600 018 625