Facebook Drukuj

Opłaty
W Żłobku Zielona Akademia pobierane są następujące opłaty:

  1. Opłata za pobyt w Żłobku w kwocie 500zł za miesiąc.

Opłata ta jest wnoszona z góry za dany miesiąc, nie podlega pomniejszaniu.

  1. Opłata za wyżywienie jest obliczona według wzoru:

Ilość dni pracy przedszkola w danym miesiącu * 13zł.

Opłata ta jest wnoszona z góry za dany miesiąc.

Żłobek zwraca stawkę żywieniową za usprawiedliwione nieobecności z poprzedniego miesiąca

Opłata nie będzie zwracana w przypadku:

a.       Nieusprawiedliwienia nieobecności minimum dzień wcześniej.

b.      W przypadku wniesienia opłat w terminie późniejszym niż określony w &8 punkt 1.

  1. Opłata za ubezpieczenie- 30zł, jest pobierana na początku roku.
  2. Opłaty za zajęcia dodatkowo płatne.

Rodzicu!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj - nasze przedszkole przyjazne jest zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

 Przedszkole: 600 800 356