Facebook Drukuj

Opłaty
 

  1. Opłata za pobyt w Żłobku w kwocie 685 zł za miesiąc (mieszkańcy gminy Czosnów) lub 825 zł za miesiąc (dzieci mieszkający w innych gminach).

 

Opłata stała zawiera dotację z programi Maluch+ w kwocie 80zł. Ta kwota bedzie zwracana rodzicom na konto.

Opłata ta jest wnoszona z góry za dany miesiąc, nie podlega pomniejszaniu.

  1. Opłata za wyżywienie jest obliczona według wzoru:

Ilość dni pracy przedszkola w danym miesiącu * 14,00 zł.

Opłata ta jest wnoszona z góry za dany miesiąc.

Żłobek zwraca stawkę żywieniową za usprawiedliwione nieobecności z poprzedniego miesiąca

Opłata nie będzie zwracana w przypadku: nieusprawiedliwienia nieobecności minimum dzień wcześniej lub wniesienia opłaty w terminie późniejszym niz określono w umowie.

Rodzicu!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj - nasze przedszkole przyjazne jest zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

 Przedszkole: 600 800 356

Żłobek: 600 018 625