Facebook Drukuj

Integracja sensoryczna SI
Nasza placówka oferuje diagnozę oraz terapię zaburzeń integracji sensorycznej (SI).

Integracja sensoryczna to organizacja wszystkich wrażeń zmysłowych dokonywana przez mózg, w wyniku którego, wytworzana jest reakcja adaptacyjna na wymagania stawiane przez otoczenie. Mózg, do którego dochodzą informacje płynące ze wszystkich zmysłów: segreguje, rozpoznaje, interpretuje, łączy je ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami. Adekwatna integracja sensoryczna jest fundamentem prawidłowego rozwoju dziecka, czyli takich umiejętności jak: ruch, mowa, percepcja słuchowa i wzrokowa, uwaga oraz reakcje społeczne. Nawet niewielkie deficyty percepcyjnego układu zmysłowego, mogą mieć niekorzystny wpływ na naukę, zdolności ruchowe, mowę oraz umiejętność zabawy.

Zadaniem terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych. Terapia ma formę zabawy, która jest jednocześnie ciężką pracą pod okiem wykfalifikowanego terapeuty. Sala wyposażona jest w specjalny sprzęt stymulujący system przedsionkowy, proprioceptywny, dotykowy, wzrokowy, węchowy oraz słuchowy.

 

Dla kogo???

Terapia SI skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, u których obserwuje się:

- trudności w uczeniu się

- trudności w czytaniu i pisaniu

- problemy z koncentracją uwagi, impulsywność (ADHD, ADD)

- zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności ruchowej

- opóźnienia w rozwoju mowy lub zdolności językowych

- obniżone umiejętności ruchowe (mała i duża motoryka), problemy z koordynacją

- zbyt dużą lub małą wrażliwość na bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe

- trudności z wykonywaniem czynności związanych z samoobsługą

- niskie poczucie własnej wartości

- trudności w kontaktach z rówieśnikami

- kłopoty z zachowaniem

- kłopoty z dobrą organizacją

Rodzicu!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj - nasze przedszkole przyjazne jest zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

 Przedszkole: 600 800 356

Żłobek: 600 018 625