Wczesne wspomaganie

Drodzy Rodzice! ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNĄ TERAPIĘ W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU REALIZOWANĄ NA PODSTAWIE OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU. W naszym przedszkolu zapewniamy organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (WWR) dla dzieci zapisanych do naszych placówek...

 
 

Integracja sensoryczna SI

Nasza placówka oferuje diagnozę oraz terapię zaburzeń integracji sensorycznej (SI). Integracja sensoryczna to organizacja wszystkich wrażeń zmysłowych dokonywana przez mózg, w wyniku którego, wytworzana jest reakcja adaptacyjna na wymagania stawiane przez otoczenie. Mózg...

 
 

Psycholog

Rolą psychologa w żłobku i przedszkolu jest otaczanie opieką psychologiczną wszystkich dzieci uczęszczających do placówki. Psycholog podejmuje różnego rodzaju działania na rzecz ogólnej stymulacji rozwoju psychoruchowego dzieci, wyrównywania deficytów rozwojowych ...

 
 
 

Logopeda

Zajęcia służą kształtowaniu właściwej mowy w procesie jej rozwoju oraz doskonaleniu w późniejszym jej okresie, usuwaniu wad wymowy, kształtowaniu percepcji słuchowej i wzrokowej. W trakcie zajęć dzieci nie tylko rozwijają mowę poprawną pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym, lec...

 
 

Terapia ręki

Ręka jest narządem mającym decydujący wpływ na jakość życia człowieka. Z jednej strony siła rąk, z drugiej precyzja niezbędna, np. przy pisaniu czy rysowaniu, pozwalają na swobodne uczenie się, a następnie pracę. Obszar kory mózgowej odpowiedzialny za ruchy kończyny górn...

 
 

TUS - Trening umiejętności społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)  prowadzony jest metą  SKILLSTREAMING.  Procedury opierają się głównie na czterech regułach nauczania: Modelowaniu Odgrywaniu ról Informacjach zwrotnych Transferze umiejętności Celem TUS jest kształtowanie umiejętności społ...

 
 

Zajęcia grupowe

Gimnastyka korekcyjna Zajęcia kierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Podstawowym celem zajęć korekcyjnych jest przeciwdziałanie i zapobieganie powstawianiu i pogłębianiu się wad postawy u dzieci, w szczególności: •    eliminowanie wad postawy ciała takich...

 

Rodzicu!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj - nasze przedszkole przyjazne jest zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

 Przedszkole: 600 800 356

Żłobek: 600 018 625