Facebook Drukuj

Logopeda
Zajęcia służą kształtowaniu właściwej mowy w procesie jej rozwoju oraz doskonaleniu w późniejszym jej okresie, usuwaniu wad wymowy, kształtowaniu percepcji słuchowej i wzrokowej. W trakcie zajęć dzieci nie tylko rozwijają mowę poprawną pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym, lecz także nabywają większe kompetencje w zakresie rozumienia mowy oraz czytania i pisania.

Dobór zajęć jest indywidualnie zależny od potrzeb i możliwości dziecka. Na zajęciach wykorzystywane są odpowiednie sprzęty i pomoce logopedyczne, które zachęcają dzieci do aktywnego w nich uczestnictwa.

 

Kiedy do logopedy?

Terapię logopedyczną podejmuje się, gdy dziecko:

- wykazuje nieprawidłowości anatomiczne w budowie aparatu artykulacyjnego;

- ma trudności z oddychaniem i połykaniem;

- mało gaworzy, po pierwszym roku życia nie pojawiają się pojedyncze słowa, a po 2. roku – zdania;

- zniekształca lub opuszcza głoski;

- nie reaguje na bodźce dźwiękowe;

- ma problem z koncentracją uwagi i małą motoryką.

Rodzicu!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj - nasze przedszkole przyjazne jest zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

 Przedszkole: 600 800 356

Żłobek: 600 018 625