Facebook Drukuj

TUS - Trening umiejętności społecznych
Trening Umiejętności Społecznych (TUS)  prowadzony jest metą  SKILLSTREAMING

Procedury opierają się głównie na czterech regułach nauczania:

  1. Modelowaniu
  2. Odgrywaniu ról
  3. Informacjach zwrotnych
  4. Transferze umiejętności

Celem TUS jest kształtowanie umiejętności społecznych, a więc zmiana zachowań niepożądanych na zachowania pożądane.

Główne cele TUSu to :

  • Komunikacja
  • Interakcje społeczne
  • Praca nad relacjami społecznymi
  • Praca nad emocjami
  • Praca nad samoświadomością i samooceną.

Ze Skillstreamingu, jako środka zaradczego, mogą skorzystać dzieci objęte opieką specjalistyczną, ale również dzieci z różnym rodzajem trudności, np.

- nieśmiałością

- problemem w uczeniu się

- problemem z koncentracją uwagi

- przejawiającymi zachowania agresywne.

Z Treningu Umiejętności Społecznych mogą skorzystać również dzieci, których zachowanie nie sprawia większych trudności (np. wycofane dzieci).

Niektóre dzieci potrzebują wsparcia i potwierdzenia, że ich sposób działania jest dobry.

TUS, to spotkania mające formę treningu grupowego. Podczas zajęć, zabawa stanowi główne tło do rozwoju umiejętności społecznych. Poprzez zabawę dzieci w naturalny i dynamiczny sposób wspierają swój rozwój, zapobiegając w ten sposób problemom emocjonalnym lub je łagodząc.

Terapia zabawą jest odpowiedzią na szeroką gamę potrzeb rozwojowych dzieci.

Rodzicu!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj - nasze przedszkole przyjazne jest zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

 Przedszkole: 600 800 356

Żłobek: 600 018 625