Facebook Drukuj

Wczesne wspomaganie
Drodzy Rodzice!

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNĄ TERAPIĘ W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU REALIZOWANĄ NA PODSTAWIE OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU.

W naszym przedszkolu zapewniamy organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (WWR) dla dzieci zapisanych do naszych placówek oraz dla dzieci z poza placówek (np. dzieci do lat 3 nie uczęszczające do żłobka).

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to bezpłatne zajęcia edukacyjno-rehabilitacyjne. Program dotyczy dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Realizowany jest od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole.

Zajęcia realizowane są przez zespół specjalistów, mających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.

W skład naszego zespołu wchodzą:
 

 • terapeuta pedagogiczny
 • psycholog
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • oligofrenopedagog
 • logopeda
 • fizjoterapeuta

   
W ramach programu realizujemy:
 

 • terapię psychologiczną
 • terapię logopedyczną
 • terapię pedagogiczną
 • terapię integracji sensorycznej
 • rehabilitację metodą NDT Bobath
 • TUS – Trening umiejętności społecznych
 • oraz wiele innych zajęć grupowych: gimnastyka korekcyjna, terapia ręki
 • ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA Z OFERTĄ

 

Zajęcia prowadzone są w Niepublicznym Integracyjnym Przedszkolu Zielona Akademia w Cząstkowie Mazowieckim, a ich przebieg jest ustalany indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

 
Aby skorzystać z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, rodzic powinien:

1. Udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej dla miejsca zamieszkania, pobrać komplet dokumentów i zarejestrować dziecko na badanie psychologiczne.

2. Wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

3.  Poprosić lekarza specjalistę o wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka i rodzaju dysfunkcji.

4. Poprosić nauczyciela w przedszkolu lub zerówce szkolnej o pisemną opinię o dziecku.

5. Powyższe dokumenty (wniosek rodzica, zaświadczenie lekarskie, wynik badania psychologicznego, opinię nauczyciela) złożyć na Zespół Orzekający rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

6. Jeśli decyzja zespołu orzekającego będzie pozytywna, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania należy dostarczyć do naszej placówki.

7. Zespół wspólnie ocenia potrzeby dziecka, wyznacza rodzaj zajęć oraz ich ilość w miesiącu.

   

Rodzicu!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj - nasze przedszkole przyjazne jest zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

 Przedszkole: 600 800 356

Żłobek: 600 018 625